Võlanõustamine

 

Koolituse eesmärk: Finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikute või perede abistamise tõhustamine võlanõustamise täiendkoolituse läbinud töötajate efektiivsema töö kaudu.

 

Sihtrühm: sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad jt., kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega.

 

Koolituse maht: 160 tundi.

 

Koolitajad: jurist, kohtutäitur, Saksamaa kogemusega võlanõustaja jt. valdkonna spetsialistid.

 

Koolituse päevad:


Õppetöö algab

 

Koht:

Registreerumine - on lõppenud.

 

Koolituse sisu: vastavalt Võlanõustaja, tase 6 kutsestandardile

 

Koolituse maksumus


Koolitus viiakse läbi juhul, kui gruppi koguneb vähemalt 13 inimest.


Koolituse lõpetamine: programmi täitnud kursuslane saab täienduskoolituse tunnistuse.

 

Lisainfo: